Medisch Secretaresse ter plaatse

SOS De Winne, uw medisch secretaresse op bestelling

De voordelen van een medisch secretariaat

U kunt rekenen op een medisch secretaresse met ervaring en maturiteit, punctueel, accuraat en verzorgd.

Zij zal in uw praktijk de taken uitvoeren zoals u dit beslist en binnen het tijdschema dat gezamenlijk werd afgesproken.

De medische secretaresse zal steeds een strikte discretie aan de dag leggen wat betreft opdrachtgever en prestaties.

Gemakkelijk

De prestaties van de medische secretaresse worden gefactureerd aan een vooraf bepaald tarief, meestal is dit een prijs per uur. Dit is dan ook de enige kost voor u.

De dienstverlening door een medisch secretaresse kan occasioneel of op permanente basis gebeuren. Er zijn vele formules mogelijk bij een medisch secretariaat.

Wat een medisch secretaresse voor u kan betekenen

SOS De Winne kan als medisch secretaresse ook ter plaatse in uw praktijk van dienst zijn:

– onthaal patiënten en medische vertegenwoordigers
– bepaalde eenvoudige medische procedures uitvoeren
– binnenkomende telefoons beantwoorden
– afspraken inplannen
– gedicteerde brieven uitschrijven
vertaling medische termen en teksten
– documenten inscannen
– (elektronische) dossiers aanmaken,  updaten en/of klasseren
– post verwerken
– labo- of onderzoeksresultaten ontvangen
– attesten, aanvraagformulieren en verwijsbrieven invullen en opsturen
– bestellingen materiaal en materieel plaatsen en opvolgen

medisch secretaresse

medisch secretaresse

De vaardigheden van een medisch secretaresse:

Als medisch secretaresse ben je de administratieve spil van dokterspraktijken, ziekenhuizen, mutualiteiten, gezondheidscentra en medische laboratoria. Volgende vaardigheden zijn dan ook cruciaal voor een perfecte dienstverlening en maken deel uit van ons aanbod:

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is voor de medisch secretaresse van belang bij het uitwerken van verslaglegging en het verzorgen van correspondentie. Mondelinge vaardigheden zijn van belang bij het te woord staan van interne en externe relaties van de specialist(en) waarvoor wij werken. Een goede bewegingsvrijheid is voor de medisch secretaresse van belang voor het snel en correct typen van verslagen en brieven.  Oplettendheid is vereist bij het verwerken van de verslaglegging.  het vasthouden van de aandacht is niet eenvoudig vanwege veelvuldig in- en uitlopen van medewerkers en specialisten.  Overige vereisten ten slotte betreffen het ordelijk en systematisch werken bij alle administratieve werkzaamheden; integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke patiënten/cliëntengegevens en het kunnen overwinnen van weerstanden bij belangenconflicten.

Contact

SOS De Winne

Houtemstraat 89

B-9552 Borsbeke

info@sosdewinne.be

T: 0473/937867

Ondernemingsnummer BE0812.165.756

Concept

In SOS De Winne geeft vorm aan het concept van medische secretaresse op zelfstandige basis.
De combinatie van freelancer en medisch secretariaat biedt een waaier aan mogelijkheden van secretariële ondersteuning in een medische praktijk en leent zich tot een flexibele manier van werken.