Medisch Secretariaat op Afstand

SOS De Winne, uw virtueel medisch secretariaat

De voordelen van een medisch secretariaat

U kunt rekenen op een typiste met ervaring en inzicht, snel , professioneel en discreet.

Zij gaat vlot om met hard- en software en kan u eventueel suggesties doen op het vlak van dictafoons, soorten bestand of platforms.

Gemakkelijk

De prestaties van het medisch secretariaat worden berekend op een objectief criterium, meestal is dit een tarief per audiominuut of per getypt woord.

U krijgt het typewerk netjes aangeleverd en binnen de door u gevraagde termijn.

Wat kan een medisch secretariaat voor u kunnen betekenen

SOS De Winne kan ook als virtueel kantoor fungeren, een medisch secretariaat op afstand zeg maar, wanneer u bv geen ruimte beschikbaar heeft voor een bureau. De volgende taken kunnen wij voor u volbrengen:

– telesecretariaat
– agendabeheer
– digitale dictaten uitschrijven
– informatiefolder samenstellen, updaten
– website van uw praktijk samenstellen, updaten
vertaling van medische termen of teksten
– …

Belangrijk weetje: SOS De Winne zal als medisch secretariaat steeds een strikte discretie aan de dag leggen wat betreft opdrachtgevers en prestaties.

medisch secretariaat

 

Waarvoor staat een medisch secretariaat?

Wij zijn het vast aanspreekpunt van de patiënt en de administratieve rechterhand van de arts of geneesheer.

Wij beheersen een gevarieerd takenpakket. Wij staan met ons medisch secretariaat in voor het telefonisch en persoonlijk onthaal van de patiënten, wij beheren de afspraken en bereiden de consultatie van een patiënt voor (dossiers opzoeken, onderzoeksresultaten opvragen, enz.).

Tevens ondersteunen wij de hulpverlening en kunnen wij de verantwoordelijkheid opnemen voor het dossierbeheer, de briefwisseling, en de medische en financiële administratie.

Als rechterhand van de arts doen wij voornamelijk administratief werk. Persoonlijk initiatief, zelfstandig werken en verantwoordelijkheidszin behoren dan ook tot onze basisvaardigeheden. Discretie en loyaliteit zijn bij ons zeker aanwezig.

Wij willen een goed aanspreekpunt zijn voor uw patiënten en gaan dus graag en vlot met mensen om en zijn communicatief erg vaardig. Belangstelling voor de gezondheidssector en medische wereld zijn zeker alom aanwezig.

Contact

SOS De Winne

Houtemstraat 89

B-9552 Borsbeke

info@sosdewinne.be

T: 0473/937867

Ondernemingsnummer BE0812.165.756

Concept

In SOS De Winne geeft vorm aan het concept van medische secretaresse op zelfstandige basis.
De combinatie van freelancer en medisch secretariaat biedt een waaier aan mogelijkheden van secretariële ondersteuning in een medische praktijk en leent zich tot een flexibele manier van werken.